Съюз на Българските филателисти

 • Новият каталог на пощенските марки 2006-2016Новият каталог на пощенските марки 2006-2016
 • Награждаване на Спас Панчев с Голямата награда на "Балканфила 2016" в Тирана, Албания.Награждаване на Спас Панчев с Голямата награда на "Балканфила 2016" в Тирана, Албания.
 • Председателят на СБФ Спас Панчев и президентът на Европейската филателна федерация Хосе Рамон Морено - с награди от Велико Търново.Председателят на СБФ Спас Панчев и президентът на Европейската филателна федерация Хосе Рамон Морено - с награди от Велико Търново.
 • Колекционерско бижу с образа на Севт III бе представно в Пловдив на 26 февруари 2016 г.Колекционерско бижу с образа на Севт III бе представно в Пловдив на 26 февруари 2016 г.
 • Момент от валидирането на блока „Сурва“ в Перник Момент от валидирането на блока „Сурва“ в Перник
 • Блокът за Пловдив 2019Блокът за Пловдив 2019
 • Момент от валидирането на блока Пловдив 2019Момент от валидирането на блока Пловдив 2019
 • Каталог на българските пощенски марки 2009 - 2015г.Каталог на българските пощенски марки 2009 - 2015г.
 • Съюзът на българските филателисти е доброволно, културно-просветно и творческо сдружение на филателистите в България.
 • Сдружението е учредено на основание чл. 19 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
 • Съюзът на българските филателисти ръководи и подпомага дейността на своите членове, обединени в клонове (дружества) и секции в различни градове на България.
 • Съюзът на българските филателисти е правоприемник на Съюза на марколюбителските дружества в България, учреден на 16 юни 1938 г.
 • Организацията има богата история и активна обществено-полезна дейност, насочена към популяризирането на филателията сред обществеността в България и най-вече към учениците и младите хора; организиране на изложби, семинари, курсове и кръжоци; развиване на научно-изследователска дейност; провеждане на срещи за размяна, търгове, консултации; предостяване на услуги: оценка и експертизи на пощенски марки и др.
 • Съюзът на българските филателисти е член на Световната филателна федерация (FIP) – от 1938 г., и на Европейската филателна федерация (FEPA) – от 1989 г.
 • Съюзът на българските филателисти сътрудничи с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Български пощи - ЕАД
 • Сдружението има свой печатен орган – списание “Филателен преглед”.

 

 

Най-запомнящите се роли на Григор Вачков - на пощенска марка


Първата пощенска марка, посветена на българския актьор Григор Вачков, бе валидирана на 26 май 2017 г.. Церемонията събра три поколения роднини на звездата на българското кино – съпругата Силвия, дъщерята Мартина и внучката Рада, която е и художник на пощенската марка.
Григор Вачков и преди е изобразяван на пощенска марка, но днес, за първи път, специално издание се посвещава на неговата личност, каза по време на пускането в употреба заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Димитър Геновски. По думите му, българското кино е любима тема в нашето маркозидаване. През годините са създавани десетки пощенско-филателни издания за известни актьори. През 2005 г. бе валидиран блок с четири марки на тема „90 години българско кино“. През 2015 г. бе издадена пощенска марка за 100-годишнината на родното кино.
Пощенската марка е в тираж 11 000 броя. Художничката Рада Миладинова е изобразила творчеството на Григор Вачков като на филмова лента, с моменти от най-запомнящите се роли на актьора.


 

 
СБФ – С НОВА ЦЕЛ

 

   В началото на декември 2015 г. в София се проведе Третото общо събрание на Съюза на българските филателисти. В неговата работа взеха участие близо 100 представители на 27 дружества в страната /от общо 33/.
  Събранието бе открито от най-възрастния участник Андрей Пенчев от Габрово. Доайенът на българската филателия развълнува всички присъстващи с едно емоционално слово за красивите мигове с пощенските марки, които изживяваме, но сега, забързани в ежедневието и компютрите, често забравяме.
  Отчетният доклад за работата на Управителния съвет през изминалия петгодишен период прочете председателят на СБФ Спас Панчев. Естествено в него бе заложено на позитивното, на успешното. Като се започне с изложбената дейност, оформила физиономията на Съюза на българските филателисти в общественото пространство през последните години. Изложбите „Балканфила 2014“, „България – Русия“, „България – Португалия“, „София 2013“ и националната „Велико Търново 2015“ са жалоните, които мобилизираха усилията на ръководството на Съюза и неговите активисти и направиха работата им достойна за уважение. Тези изложби раздвижиха филателната ни общност, дадоха възможност на много изложители да покажат своите експонати, а обществото получи възможност да се увери в жизнеспособността на филателията и нейните положителни страни.
   В доклада бе отделено място и на проблемите, съпътстващи работата в дружествата и с младите филателисти. И Спас Панчев посочи някои от тях: застаряване на членовете на ръководствата (средната възраст на председателите е около 70 години), отлив на членовете, особено на по-младите, намаляване интереса към обществени изяви, липса на средства за прояви и т. н.
   Положителни оценки бяха дадени на редакцията на сп. „Филателен преглед“, на Българската филателна академия и на съвместната работа с „Български пощи“ ЕАД, Международен панаир Пловдив, „Българска филателия и нумизматика“, както и на дарителската дейност, осигурила значителна част от финансирането на проведените прояви.
Участниците изслушаха и приеха доклада на Контролно-ревизионната комисия за финансовите дела на УС на СБФ.
   Значително време на събранието бе отделено за обсъждане на промените в Устава на СБФ. Приетите близо 20 нови члена се отнасят до съществената промяна в дейността на Съюза: от сдружение за защита на частни интереси, от 2017 година Съюзът на българските филателисти става сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза.
   А това означава, че в бъдеще целите на СБФ ще могат да се осъществяват чрез: участие в проекти с европейско финансово осигуряване, извършване на стопанска дейност, организиране на изложби, курсове, семинари и др. срещу заплащане, предоставяне на специализирана платена помощ, експертизи и анализи и др.
   И нещо много важно: приходите от тези дейности ще се използват само и изключително за постигане на целите на сдружението.
   Общото събрание се обедини около идеята, главна задача през следващия мандат да бъде реализирането на един амбициозен проект: организирането на европейска филателна изложба „Пловдив 2019“, посветена на 140-годишнината на пощенските съобщения в България и на първите български пощенски марки. А Пловдив по това време ще бъде Европейска столица на културата...
Общото събрание избра нов Управителен съвет и Контролно-ревизионна комисия. За председател бе преизбран Спас Панчев.

Христо Николчев
П. С. На 5 януари 2017 г. Софийският градски съд прие промените в Устава и утвърди новите ръководни органи на Съюза на българските филателисти.
 

 

Председател и членове на Управителния съвет на
Съюза на българските филателисти
и Контролно-ревизионна комисия


Председател: Спас Панчев - финанси и международна дейност

Зам.-председатели:
1. Георги Дечев - пощ.администрация, маркоиздаване
2. Константин Пенков - дружествата в София и страната

Членове:
1. Богдан Стефанов, Габрово - изложбата ПЛОВДИВ 2019
2. Владимир Куртев, София - пропагандна дейност
3. Димитър Димитров, София - изложбена дейност в страната
4. Димитър Монев, София - каталожна дейност
5. Иван Бърнев, София - контакти с други сродни организации
6. Иван Панайотов, Велико Търново - дружествата в Централна България
7. Красимир Лилов, София - зонални и национални срещи, търгове
8. Николай Пенев, Варна - дружествата в Североизточна България
9. Николай Младенов, Плевен - дружествата в Северозападна България
10. Орлин Тодоров, Дупница - младежка дейност и Филателна академия
11. Стефан Стефанов, Пловдив - дружества в Южна България
12. Тотю Карастойков, София - максимафилия и други колекц. области


 

 

 

Спас Панчев: Съюзът на българските филателисти в бъдеще ще бъде съюз в обществена полза, а не в частна

 

   Съюзът на българските филателисти в бъдеще ще бъде съюз в обществена полза, а не в частна. Това съобщи за Агенция „Фокус“ Спас Панчев, председател на Съюза на българските филателисти. Панчев обясни, че това е новото в устава на Съюза на българските филателисти, който е променен на проведеното днес отчетно-изборно събрание. „Това се налага от идеята през 2019 г. в Пловдив да проведем европейска филателна изложба.      Пловдив е определен за столица на европейската култура и ние предвиждаме заедно с Фондация „Пловдив 2019“, Български пощи, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на културата и Министерство на образованието и науката да организираме в Пловдив европейска филателна изложба „Пловдив 2019“, каза Спас Панчев.

    По думите му освен промяната в устава на Съюза на българските филателисти, по време на днешното събрание е отчетена дейността му за периода 2012-2016 г. и проведен избор за председател на съюза и за Управителен съвет, както и за контролно-ревизионна комисия от трима души. „Беше избран нов Управителен съвет от 15 човека“, каза Спас Панчев и уточни, че той е преизбран за председател на Съюза на българските филателисти. Зам.-председатели са избрани Георги Дечев и Константин Пенков. „Георги Дечев е гл. редактор на сп. „Филателен преглед“, а Константин Пенков е председателя на Софийското филателно дружество „Петко Караиванов“, обясни Спас Панчев. Той посочи, че мандатът на председателя на съюза е за срок от 5 години. "На събранието беше прочетено приветствие от президента на Европейската филателна федерация Хосе Рамон Морено, който подчерта водещото място на Съюза на българските филателисти сред 43-те държави на Европа, които членуват във федерацията и голямата активност, която той прояви в изложбената дейност в отчетния период“, посочи Спас Панчев и изброи множеството участия на съюза в европейски и световни филателни изложби. Той допълни, че на събранието са поздравени дългогодишни деятели филателисти за техния принос за развитието на филателията и за тяхното участие в изложбената дейност.

Деница КИТАНОВА

 

Голям успех за България

 

    След близо 30 години български експонат спечели голям златен медал. Това стана в Тайпе, Тайван на световната филателна изложба „ФИЛАТАЙПЕ 2016.
    Председателят на СБФ Спас Панчев участваше на този международен форум с два експоната: „Пощенските служби в България преди Освобождението /1840-1879/ и с „Източна Румелия и Южна България“. Първият експонат бе удостоен от международното жури с голям златен медал, а вторият – със златен медал.
    Това е изключително голям успех за България, защото до сега само двама българи са печелили такива награди на световни изложби: Васил Караиванов /през 1969 и1979г./ и д-р Теодор Попов /през 1979 и 1989 г./
    Любопитно е и това, че вторият експонат на Спас Панчев бе заявен с 5 табла, но след сериозна и задълбочена работа през последните месеци бе увеличен на 8 табла и така се представи за първи път на световна изложба, за да извоюва златен медал.
    Другият ни участник – Людмила Бърнева, изпрати в Тайпе експаната си „Дворцовата поща в България /1886-1946/ и спечели голям вермей медал. Същата награда бе присъдена и на една от книгите на проф. Димитър Радановски и Борис Калинков „ История на хирургическите инструменти“.
    Иначе изложбата, проведена от 21 до 26 октомври в столицата на Тайван, премина при голям интерес. Върху близо 2400 табла бяха разположени експонати на филателисти, пощенски администрации и пощенски музеи от 80 страни. Организаторите твърдят, че изложбата, уредена в просторните зали на Световния търговски център, е била посетена от близо 200 000 човека...
 

 

 

Б У Л К О Л Е К Т О 2016

   

    Шестото издание на международния панаир на колекционерите БУЛКОЛЕКТО 2016 се проведе от 21 до 23 октомври 2016 г. в Палата 7 на Международен панаир Пловдив, който е организатор на събитието заедно с „Български пощи“ ЕАД и Съюза на българските филателисти.
    В рамките на панаира беше включен и традиционният годишен преглед на филателни експонати „1 табло“. В него участваха 21 изложители от различни градове в страната. Те се състезаваха за наградите на Международен панаир Пловдив и Съюза на българските филателисти.
    На БУЛКОЛЕКТО 2016 се представиха и колекционери, които показаха част от сбирките си: филателни, нумизматични и антикварни. Със свои щандове участваха две от най-известните германски фирми „Линднер“ и „Лойхтурн“, както и фирма „Спинк – Аукцион“ от Швейцария.
    Тази година най-впечатляващо беше участието на „Български пощи“ ЕАД. В Палата 7 имаше временна пощенска станция, на която се валидираха новите „топ“-издания на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията: поредица от 4 марки и блок на тема: „WWF – шипобедрена костенурка“ /на 21 октомври/, 4 марки и блок :“Транспорт – мотоциклети“, и пощенски блок „Най-красивата котка на България“ /на 22 октомври/. Блоковете са с лимитиран тираж от по 3,100 екземпляра, като вторият беше посветен специално на БУЛКОЛЕКТО 2016.
    Любопитна подробност беше представянето на сбирката на председателя на Съюза на българските филателисти Спас Панчев „Златните пощенски марки на света от 19 век“, започваща с първата марка на Англия от 1840 г.
    Специална част в изложбената зала беше предоставена на клуб „Хоби“. Там посетителите видяха любопитни колекции, като „Историята на кибритените етикети“, „Най-редките опаковки на ножчета за бръснене“, „Най-старите бутилки на Кока-кола“ и „Красотата на филателните медали“. Нумизматичното дружество в Пловдив пък показа сборна колекция от български монети и банкноти.
     БУЛКОЛЕКТО 2016 беше посетен не само от български филателисти, но и такива от някои балкански страни, Германия, Русия, Полша и Чехия.
 

 

 
П Р О Г Р А М А
Международен панаир на колекционерите БУЛКОЛЕКТО 2016

 

20 октомври /четвъртък/

9,00 - 19,00 Монтаж на експонатите в изложбената зала
10,30 - 11,00 Пресконференция

21 октомври /петък/ ДЕН НА БУЛКОЛЕКТО

11,30 - 12,30 Церемония по откриването на Международния панаир на колекционерите БУЛКОЛЕКТО 2016.
Валидиране на серия от 4 пощенски марки и блок на тема: „WWF -шипобедрена костенурка“. Специален печат.
Палата № 7,
Международен панаир Пловдив
12,30 -13,00 Коктейл по повод откриване на БУЛКОЛЕКТО 2016 /с покани/
13,00 -18,00 Посещение на Международния панаир на колекционерите.


22 октомври /събота/ ДЕН НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЩЕНСКИ МАРКИ

10,00 - 18,00 Посещение на Международния панаир на колекционерите
10,30 - 11,00 Валидиране на серия от четири марки и пощенски блок на тема:
“Транспорт - мотоциклети“ /блокът е с тираж 3100 броя/.
10,00 - 13,00 Работа на националното жури
11,00 - 13,00 Работна среща с представители на филателните дружества в страната
14,00 - 14,30 Валидиране на пощенски блок на тема:„Суперкотка на България“ /3100 броя/

23 октомври /неделя/ ДЕН НА ГРАД ПЛОВДИВ

10,00 -13,00 Посещение на Международния панаир на колекционерите
10,00 -11,00 Среща-разговор с участниците в Националния преглед за филателни експонати „1 табло“
10,00 -13,00 Запознаване със забележителностите на стария град Пловдив /за гостите/
13,00 -14,00 Закриване на БУЛКОЛЕКТО 2016 и демонтаж на филателните експонати

 


 

 
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР НА КОЛЕКЦИОНЕРИТЕ
БУЛКОЛЕКТО 2016
21 – 23 октомври 2016 г.
ПЛОВДИВ, МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ


         БУЛКОЛЕКТО 2016 е уникална в България проява, показваща развитието на хобито в дейност, обогатяваща човешкото познание.
Мото: „Колекционерството – хоби, култура, инвенстиция“.
6-ото издание се организира от Международен панаир Пловдив, Съюз на българските филателисти и „Български пощи“ ЕАД.
     Основни браншове: филателия, нумизматика, антиквариат и други колекционерски области.
     Участници: български и чуждестранни филателни фирми и индивудиални колекционери.
     Съпътстваща програма:
- Филателна изложба
- Конкурси за посетителите
- Валидиране на нови атрактивни издания на „Български пощи“ ЕАД
- Филателно шоу – най-рядката и най-скъпата пощенска марка на България „Обърнатата конница“ от 1911 г.
- Конкурс за детски рисунки – проекти на пощенски марки
- Срещи с художници – автори на пощенски марки, и с експерти- филателисти

    Елате, участвайте, вижте, попълнете сбирките си!
    За повече информация: www.fair.bg
                                        philatelyunion.bg
 

РОСИКА 2016

 

    Третото издание на международната филателна изложба „Росика 2016“ вече е факт. Тя се състоя в Берлин, Германия и беше организирана от филателните академии на Русия и Германия и Руския дом за наука и култура в германската столица.
    Тазгодишната изложба бе посветена на 55-годишнината от полета на Юрий Гагарин, първия човек в Космоса.

   В изложбата взеха участие филателисти-членове на филателните академии на Русия, Германия, Франция, Холандия, Италия, Полша и България. Българската филателна академия се представи в клас „Литература“ с книгите на своите членове проф. Димитър Раденовски и Барис Калинков: „ Академик Н.П.Пирогов – живот и дейност“ и „ История на хирургическите инструменти“. Двата експонати получиха позлатени почетни медали.
    Общо на изложбата бяха показани 46 експонати в „Традиционна филателия“, „Пощенска история“ и „Тематика“, както и 49 експонати – в клас „Литература“.
 

 

 

НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД ЗА ФИЛАТЕЛНИ ЕКТСПОНАТИ
“ЕДНО ТАБЛО”

 

ПЛОВДИВ 2016

 

Кога: 21 – 23 октомври 2016 г. (петък – неделя).

Къде: Международен панаир Пловдив .

Повод: Подготовка за европейската филателна изложба „България – Пловдив 2019“.

По време на: Международен панаир на колекционерите БУЛКОЛЕКТО 2016.

Организатор: Съюз на българските филателисти.

Съорганизатори: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, “Български пощи” ЕАД, Международен панаир Пловдив АД и Община Пловдив.

Участници: членове на Съюза на българските филателисти.

Заявки за участие (в свободен текст): срок – 20 септември 2016 г.; адрес: СБФ,
пощ. кутия 662, 1000 София /за изложбата/.

Обем на експонатите: в клас “Едно табло” – 16 стандартни изложбени листове.

Награди: всеки изложител получава диплома за участие и филателен сувенир.

Официален хотел: Парк-хотел “Санкт Петербург”, Пловдив, www.sphotel.net

Официални Интернет-сайтове: philatelyunion.bg; www.fair.bg

Забележка: Националният преглед няма конкурсен характер и участието в него е безплатно.

 

 

ПОКАНА


за редовно Общо събрание на членовете на сдружение с нестопанска цел
“СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИЛАТЕЛИСТИ”

На основание на чл.17 от Устава на сдружението с нестопанска цел "Съюз на българските филателисти", Управителният съвет свиква редовно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 3 декември 2016 г. (събота) от 10.00 часа, на адрес: гр. София, ул. "Хан Крум" № 7, в Клуба на софийските филателисти, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на Управителния съвет на СБФ за дейността му от 2012 г. до 2016 г.
2. Доклад на Контролно-ревизионната комисия на СБФ за периода 2012 - 2016 г.
3. Обсъждане и приемане на промени в Устава на СБФ.
4. Избор на нови членове на органите за управление на СБФ.
5. Приемане на програма за работата на СБФ за периода до 2021 година.
6. Разни.

За участие в заседанието, членовете на сдружението следва да представят документи за самоличност на физическите лица или удостоверение за актуално състояние на юридическите лица, заедно със съответните документи, удостоверяващи представителната власт на лицата, както и квитанции или служебни бележки за платен членски внос за календарната 2016 г.
Регистрацията на участниците завършва в 10.00 часа на 3 декември 2016 г.

Поканват се всички членове на Съюза на българските филателисти да присъстват на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител, при условията на чл. 18, ал.1 от Устава на сдружението. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същата дата, след което се провежда на същото място и при същия дневен ред с присъстващите надлежно представени членове.

 

Спас Панчев,
Председател на Съюз на българските филателисти

 

 

БЛЕСТЯЩО БЪЛГАРСКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА „БАЛКАНФИЛА 2016”- АЛБАНИЯ

 

 

   Като антипод на десетилетия мълчание днес Албания е най-интересната и просперираща балканска държава и не е бавнозагряващия „албански реотан”. Можем да и завидим за футбола; грандиозното и качествено строителство; за преобладаващите усмивки на младежите по улиците; всяка втора кола е „Мерцедес”, а стари няма; цените на хранителните стоки-кило череши в центъра на Тирана струваше стотинки...
   От 5-ти до 9-ти май в Тирана се проведе първата за тази балканска държава международна филателна изложба -„БАЛКАНФИЛА 2016”, която реално е осемнадесета, след 1965 г. Датата на откриването й не бе избрана случайно-тя съвпадаше с издаването на първата албанска марка преди 103 години. Организатори на изложбата са Народното събрание на Република Албаниа, Албанската поща, Министерството на културата, и Асоциацията на албанските филателисти. Патрон на изложбата бе Председателят на албанския парламент Илир Мета, а председател на организационния комитет Васил Хитони със секретар Едмонд Будо. Европейската филателна федерация бе изпратила като консултант и помощник на организаторите доста преди откриването словенеца Боян Брашич. Гърция беше дала безплатно рамките за изложбата. Експозицията беше разположена в красивата централна сграда на албанската художествена галерия и се монтираше от националните комисари върху сдвоени на горна ос рамки за 16 листа. Журито оцени 117 експоната върху 376 рамки на 99 изложителя в конкурсния клас плюс 20 в клас Литература, като присъди следните най-високи награди: 16 големи златни медала и 24 златни медала.

  Българското представяне на „БАЛКАНФИЛА 2016” може да се определи като елитно и балансирано в различните конкурсни класове, видно от резултатите:

1. В Клас Пощенска история – от общо 30 експоната „Пощенските служби в България преди Освобождението 1840-1879” - 8 т. на нашия председател получи недостижимите 96 точки, голям златен медал и голямата награда на изложбата.

2. В Клас Традиционна филателия – от общо 17 експоната „Малкия лъв-1889-1901” - 8 табла на Орлин Тодоров получи трудно достижимите 91точки, голям златен медал и Поздравителна грамота. Считам, че остана недонаграден, но това се случи поради недостиг на предметни награди и запазване на баланс между участниците.

3. В Младежкия клас – от общо 12 експоната „Специални пощенски услуги 1879-1946” - 5 табла на Евелина Михаилова получи престижните 87 т., златен медал и предметна награда класьор с марки. Заслужена награда за труда по преработката за тази изложба.

4. Оказа се, че в „най-лесния”Клас Максимафилия - при общо 14 експоната, само с 1 табло и 77 т. „Животът и дейността на Рафаел” донесе на Никола Николов вермейл медал.

5. Клас Филателна литература се състоеше от 20 експоната, в които каталозите и филателната литература доминираха над периодичния печат, състоящ се от 4 издания, между които нашето списание „Филателен преглед” за 2015 г. Беше оценено с голям сребърен медал за получените 70 т.
 

   За първи път бе отсъдена и голяма национална награда-на Йозеф Хакми „Отомански пощенски служби в Албания и Косово”- експонат от 5 табла, събрал 92 точки и голям златен медал. Традиционно турските и гръцки експонати са много силни, но този път и албанските бяха добри.
Медалът за изложбата е качествен и естетичен, а кутията му луксозна.
   В тематичната филателия времето на експонати със заглавия като „Бозайниците във филателията”, „Пеперуди” , „Риби” и подобни отминава и се появяват по-тесни и интересни разработки като: „Животът на Битълс”, „Национални химни и патриотични песни”, „Животът на майка Тереза”, и др.
   Председател на журито на „БАЛКАНФИЛА 2016”-Тирана-Албания бе г-н Никос Рангос от Кипър, а секретар Йован Башо от Албания. Между останалите 11 члена, бе Президента на ФЕПА г-н Хосе Морено, който определи регионалната работна група БАЛКАНФИЛА като най-старата и голяма в Европа и определи това като добра база за бъдещото развитие на филателията.
   Само ден след откриването на изложбата се проведе конференция на работна група БАЛКАНФИЛА, в която участваха представители на филателните организации на балканските държави, на която бе предложена и подкрепена идеята Спас Панчев да бъде
определен като европейски кандидат за ФИП директор на конгреса в Тайпе. За нов председател на работната група БАЛКАНФИЛА бе избран Председателя на асоциацията на албанските филателисти Мухарем Джимани, а за секретар бе преизбран Игор Пирч от Словения.
   По време на работа на журито г-н Никос Рангос ми сподели, че е завършил нов Правилник за експонати от пощенски картички-така, че следва да се готвим за следващия конкурсен клас- картофилия.
   На 8-ми май, по програма на БАЛКАНФИЛА’2016 бе проведен филателен семинар с две точки:
-Как да предпазим колекциите си от фалшификати и новости във максимафилията-докладчик Н.Рангос. Тук повечето от примерите бяха софийски печати от 30-те години на миналия век, катосе твърдеше, че когато печата не е засегнал плика това е „фалшивка”. Това бе оспорено, тъй като по онова време печатът се е поставял изцяло върху марките и следва да се търсят и другите елементи приза доказване автентичността на кореспонденция: хартия,мастило, надписи,отметки при подаване и получаване…
-Фалшификати и грешки в марките на Република Корча-докладчик професор Йован Башо
   За гостите на изложбата албанските приятели бяха организирали еднодневна екскурзия до античния амфитеатър на град Дурас и древната Аполония с музеи и църкви.
Единствения пропуск на организаторите на БАЛКАНФИЛА’2016 беше неотпечатания официално палмарес, за което никой не им се разсърди.

Лазар Лазаров, национален комисар и член на международното жури
20.06.2016

 

 

 

 

ОТНОВО ВАЛИДИРАНЕ В ПЛОВДИВ


Колекционерско бижу с образа на Севт III бе представно в Пловдив на 26 февруари 2016 г.

Стотина страстни колекционери – филателисти и нумизмати, шефът на "Български пощи" Деян Дънешки, кметът на Пловдив Иван Тотев, зам.-кметът по култура Амелия Гешева и зам.-председателят на СБФ Георги Дечев присъстваха в Културния дом на официалното валидиране на новото пощенско филателно издание на тема "Антични тракийски монети", което се състои от една пощенска марка в блок с номинална стойност 0,65 лева.

Тиражът му е само 3100 бройки, като 1000 от тях ще се раздават на членовете на Съюза на българските филателисти.

"Радвам се, че отново се събираме в Пловдив по такъв прекрасен повод. Само преди няколко седмици имах честта за първи път да валидирам марка, която е

 

много знакова за нас, защото това е пощенска миниатюра, свързана с Пловдив - първия български град, който ще бъде европейска културна столица", сподели кметът Иван Тотев.

Авторът – художникът Симеон Кръстев, пък бе категоричен, че древният град под тепетата е най-подходящото място за валидирането на марката, а самата марка е уникална и заради това, че се е наложило сам да изрисува главата на Севт III.
 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА СБФ

     На 18 февруари 2016 г. Управителният съвет на СБФ проведе редовното си заседание. На него бе изслушан докладът на Конролно-ревизионната комисия с председател Ованес Киразян, за извършената ревизия и инвентаризация на активите на Съюза. Комисията изказа задоволството си от работата на Управителния съвет по изпълнението на програмата за тази година, за съвестното стопанисване на имуществото и за изразходване на средствата. При инвентаризацията не са намерени различия.

На основание тези констатации УС на СБФ прие финансовия отчет за 2015 г., който, заедно с приложенията, следва да се представи на държавните органи.
УС на СБФ прие бюджета на организацията за 2016 г. В приходната му част са записани само дарение от членовете и годишен членски внос от дружествата - общо 22 000 лв. Заради това в разходната част се предвидиха значителни съкращения: за хонорари, командировки, реклама и др. Най-голям ще бъде разходът за проявите на БУЛКОЛЕКТО 2016 в Пловдив през октомври т. г. 

  Единодушно бе одобрен Планът за проявите на УС на СБФ и дружествата през 2016 г. /публикуван е отделно/.
Ръководството на СБФ реши да участва на международната филателна изложба РОСИКА 2016 в Берлин, Германия, с два експоната в клас „Литература“.
Присъстващите бяха запознати с решението на ръководството на ФЕПА да обяви Софийското филателно дружество за най-активното в Европа през 2015 г. по случай неговата 50-годишнина.
УС на СБФ за втори път изслуша жалбата на Темелаки Инчев срещу Бончо Бонев. Прецени се, че двете страни трябва да опитат сами да решат спора помежду си, в противен случай да потърсят помощта на съда.

 

ОТНОВО ЗА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015

В последния брой на “FEPA-news” – списание на Европейската филателна федерация, е публикуван обширен очерк за филателната изложба „Велико Търново“ 2015.

 

Репортажът не е подписан, но се знае, че той е направен от г-н Хосе-Рамон Морено, президент на ФЕПА и почетен гост на събитието.
Две са основните неща, които са впечатлили особено г-н Морено: включването на филателна изложба в националната програма за честване на 830-годишнината от въстанието на Петър и Асен и финансирането й от Община Велико Търново, както и от вниманието на институциите към тази проява, дошли да посетят изложбата. Снимките с Н. В. Цар Симеон II, почетен член на СБФ, кмета на града Данаил Панов, шефа на „Български пощи“ ЕАД Деян Дънешки, областния управител проф. Пенчо Пенчев, Н.В. митрополит Григорий и препълнената с публика изложбена зала само потвърждават впечатленята на председателя на ФЕПА.

 
ЛЮБОПИТНА ПРОЯВА

 

  РОСИКА 2016 е наименованието на международното филателно биенале (изложба), което ще се проведе от 20 до 22 май 2016 г. в Руския дом на науката и културата в Берлин , Германия.
Организатор на проявата е Руската национална филателна академия и в нея ще участват членове на Европейската филателна академия, както и членове на националните филателни академии в Европа.
Таблата за ще бъдат осигурени от Филателния съюз на Германия, а средствата – от руски филателист, живеещ Швейцария !?!
  Генерален комисар е Игор Родин, председател на Комисията за астрофилателия при ФИП.
Българската филателна академия ще участва с два експоната на свои членове в тази изложба. Това са илюстрованите с пощенски марки книги на проф. Димитър Раденовски и Борис Калинков: „Живот и творчество на академик д-р И. Н. Пирогов“ и „Хирургическите инструменти през вековете“.
 

 

 

П Л А Н
за проявите на УС на СБФ и филателните дружества през 2016 г.

 

 


 I. МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЛОЖБИ И ПРОЯВИ

А. В чужбина
• 30 април 2016 г., Виано до Кастело, Португалия – конгрес на ФЕПА
• 5 – 9 май 2016 г., Тирана, Албания – международна филателна изложба БАЛКАНФИЛА 2016. Национален комисар арх.Лазар Лазаров
• 19 – 21 май 2016 г., Берлин, Германия – международна филателна изложба РОСИКА 2016 Национален комисар СБФ
• 28 май – 4 юни 2016 г., Ню Йорк, САЩ – световна филателна изложба Национален комисар Цветелина Костадинова
• 21 – 26 октомври 2016 г., Тайпе, Тайван – световна филателна изложба Национален комисар Спас Панчев.
26 октомври 2016 г., Тайпе, Тайван – 74.конгрес на ФИП

II. НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ И ПРОЯВИ
• 12 – 19 април 2016 г., Силистра –XXIII филателна изложба „35 г. човек в Космоса“
• 21 – 23 октомври 2016 г., Пловдив – изложба „Филателни бисери“
• 21 - 23 октомври 2016 г., Пловдив - международен панаир на колекционерите БУЛКОЛЕКТО 2016
• 3 декември 2016 г., София – общо събрание на Съюза на българските филателисти (конгрес)

III. НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ СРЕЩИ ЗА РАЗМЯНА
• 12 март – Шумен
• 16 април – Русе
• 13 август – Варна
• 17 септември– Шумен


ЗАБЕЛЕЖКА: Националните срещи за размяна в Пловдив са всяка трета събота на месеца, във Велико Търново – всяка първа събота на месеца, а в София – всяка последна събота на месеца.

IV. МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЯВИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ ФИЛАТЕЛИСТИ
• 5 - 7 март 2016 г., Мюнхен, Германия – 18-та международна филателна борса
• 19 март 2016 г., Брашов, Румъния – международна филателена борса
• 24 – 26 март 2016 г., Любляна, Словения – меж

 

Европейски шампион по филателия от България

30.03.2017

ЕВРОПЕЙСКИ ШАМПИОН ПО ФИЛАТЕЛИЯ ОТ БЪЛГАРИЯ

На 11 март 2017 г. ръководството на Европейската филателна федерация (ФЕПА), на своето заседание в Милано, Италия, присъди единодушно (при 7 номинации) най-голямата си годишна награда „Почетен медал на ФЕПА“ на Христо Николчев за неговия изключителен принос за организираната филателия в Европа. Отличието ще бъде връчено на специална церемония по време на европейската филателна изложба „Финландия 2017“ в град Тампере.
------------------------------
Според Христо Николчев всяко нещо – добро или лошо – има начало и край. Ако перефразираме тази мисъл ще се получи, че всяко нещо, ако се прави с желание, от сърце и целенасочено, то ще има начало и връх...
Началото за филателната дейност на Христо Николчев ще търсим в далечната 1960 г., когато в Перник, заедно с пет свои съученици от Минния техникум и няколко ентусиасти-марколюбители, учредяват филателното дружество в родния му град Перник.
До това време той е прилежен „ученик“ на един от корифеите на българската филателия Симеон Чаръкчиев, който привлича в своя магазин на ул. „Раковски“ любопитния малчуган към марколюбието.
После нещата тръгват сякаш от само себе си. В казармата ръководи кръжок по филателия, участва, макар и скромно, във Втората национална изложба (1968 г.), помага в Организационния комитет на първата в България световна изложба (1969 г.), организира в София първата младежка национална изложба (1969 г.), а през 1971 г. в Будапеща печели първия си медал за участие в световната изложба.
Междувременно вече е назначен за инструктор в Съюза на българските филателисти и като такъв става основоположник и организатор на ежегоднните Прегледи на младежката филателия (1973-2001 г.). През 1971 г. Христо Николчев вече е главен редактор на списание „Млад филателист“ (1971-1985 г.) и член на редколегията на сп. „Филателен преглед“.
През годините става автор на над 300 статии в българския и чуждестранния печат, съавтор е на два учебника по филателия, на четири книги (монографии) и на „Енциклопедичен справочник по филателия“ (1989 г.). Той е съставител на първия Справочник за литература за млади филателисти, издадена в страните – членки на ФИП, (1990 г.) на английски език.
Полага изпит за филателен съдия през 1973 г., което му дава право да бъде стажант в международното жури на световната младежка филателна изложба „Младост’ 74“. Тук той работи в една група с Жози Волф (Люксембург) – бъдещия президент на ФИП, с когото стават приятели до ден-днешен.
След 8 години работи като инструктор, Иван Славков го предлага на конгреса на СБФ през 1976 г. за секретар. Като такъв работи до 1990 г., когато е избран за председател на Съюза на българските филателисти. Отново става секретар на СБФ през 2003 г.
Тези години са особено плодотворни за Христо Николчев. Почти няма национална или регионална проява (а те са над 300), в която да няма негово пряко или косвено участие. Това са години на разгръщане на неговия организаторски талант, умение, целеустременост и желание за всичко, с което се захваща, да бъде подготвено възможно най-добре.
През това време участва в подготовката и провеждането на две световни младежки изложби, на три световни изложби и на две европейски изложби (1999 и 2009). Участва в работата да журитата на 17 световни и европейски изложби и е председател на международните журита на световните изложби у нас през 1984 и 1989 г. и на европейската през 1999 г.
Благодарение на международния си авторитет Христо Николчев е избран за член на ръководството на Младежката комисия на ФИП, а от 1990 до 1992 г. е нейн председател – връх, който друг българин не е покорил в световната филателия. И още. Той е организатор на заседанието и участник в учредяването на на ФЕПА през 1989 г. в София.
Междувременно Христо Николчев става хоноруван преподавател в Нов Български Университет, член на експертния съвет по маркоиздаване, член на комисия за честване на 1300-годишнината на българската държава, вещо лице на Софийски градски съд по дела, свързани с филателията, член на Българската филателна академия. Той става оценител на пощенски марки и консултант по изграждане на тематични и максимафилни експонати, както и редактор (или консултант) на 16 книги с филателна тематика.
Любопитна подробност е, че пътешествията му по света го среща с редица известни личности, имащи отношение към филателията, като кралица Елизабет II, краля на Испания Хуан Карлос, принца вна Монако Рение III, папа Йоан Павел II, футболната легенда Пеле, вокалната група АББА, светилата Монсарат Кабайе, Фреди Меркюри и Мадона, първия покорител на връх Еверес Едмънд Хилари, космонавтите Лев Дьомин, Виктор Горбатко, Алексей Леонов, астронавта Ханк Хартсфийлд и много други.
За своята актива дейност Христо Николчев е награден с орден „Кирил и Методий“ – втора степен, с медалите „За заслуги“ на Министерството на транспорта и съобщенията и на Министерството на културата, носител е на значките „Почетен член“ на филателните федерации на Русия, Полша, Чехия, Унгария и Германия, както и на златната значка и почетния медал на Съюза на българските филателисти.
Надяваме се, че Христо Николчев няма да остане извън организационния живот на СБФ след пенсионирането си, защото той носи в сърцето си искрящото пламъче на колекционерството и филателията.
ЕВРОПЕЙСКИ ШАМПИОН ПО ФИЛАТЕЛИЯ ОТ БЪЛГАРИЯ

На 11 март 2017 г. ръководството на Европейската филателна федерация (ФЕПА), на своето заседание в Милано, Италия, присъди единодушно (при 7 номинации) най-голямата си годишна награда „Почетен медал на ФЕПА“ на Христо Николчев за неговия изключителен принос за организираната филателия в Европа. Отличието ще бъде връчено на специална церемония по време на европейската филателна изложба „Финландия 2017“ в град Тампере.
------------------------------
Според Христо Николчев всяко нещо – добро или лошо – има начало и край. Ако перефразираме тази мисъл ще се получи, че всяко нещо, ако се прави с желание, от сърце и целенасочено, то ще има начало и връх...
Началото за филателната дейност на Христо Николчев ще търсим в далечната 1960 г., когато в Перник, заедно с пет свои съученици от Минния техникум и няколко ентусиасти-марколюбители, учредяват филателното дружество в родния му град Перник.
До това време той е прилежен „ученик“ на един от корифеите на българската филателия Симеон Чаръкчиев, който привлича в своя магазин на ул. „Раковски“ любопитния малчуган към марколюбието.
После нещата тръгват сякаш от само себе си. В казармата ръководи кръжок по филателия, участва, макар и скромно, във Втората национална изложба (1968 г.), помага в Организационния комитет на първата в България световна изложба (1969 г.), организира в София първата младежка национална изложба (1969 г.), а през 1971 г. в Будапеща печели първия си медал за участие в световната изложба.
Междувременно вече е назначен за инструктор в Съюза на българските филателисти и като такъв става основоположник и организатор на ежегоднните Прегледи на младежката филателия (1973-2001 г.). През 1971 г. Христо Николчев вече е главен редактор на списание „Млад филателист“ (1971-1985 г.) и член на редколегията на сп. „Филателен преглед“.
През годините става автор на над 300 статии в българския и чуждестранния печат, съавтор е на два учебника по филателия, на четири книги (монографии) и на „Енциклопедичен справочник по филателия“ (1989 г.). Той е съставител на първия Справочник за литература за млади филателисти, издадена в страните – членки на ФИП, (1990 г.) на английски език.
Полага изпит за филателен съдия през 1973 г., което му дава право да бъде стажант в международното жури на световната младежка филателна изложба „Младост’ 74“. Тук той работи в една група с Жози Волф (Люксембург) – бъдещия президент на ФИП, с когото стават приятели до ден-днешен.
След 8 години работи като инструктор, Иван Славков го предлага на конгреса на СБФ през 1976 г. за секретар. Като такъв работи до 1990 г., когато е избран за председател на Съюза на българските филателисти. Отново става секретар на СБФ през 2003 г.
Тези години са особено плодотворни за Христо Николчев. Почти няма национална или регионална проява (а те са над 300), в която да няма негово пряко или косвено участие. Това са години на разгръщане на неговия организаторски талант, умение, целеустременост и желание за всичко, с което се захваща, да бъде подготвено възможно най-добре.
През това време участва в подготовката и провеждането на две световни младежки изложби, на три световни изложби и на две европейски изложби (1999 и 2009). Участва в работата да журитата на 17 световни и европейски изложби и е председател на международните журита на световните изложби у нас през 1984 и 1989 г. и на европейската през 1999 г.
Благодарение на международния си авторитет Христо Николчев е избран за член на ръководството на Младежката комисия на ФИП, а от 1990 до 1992 г. е нейн председател – връх, който друг българин не е покорил в световната филателия. И още. Той е организатор на заседанието и участник в учредяването на на ФЕПА през 1989 г. в София.
Междувременно Христо Николчев става хоноруван преподавател в Нов Български Университет, член на експертния съвет по маркоиздаване, член на комисия за честване на 1300-годишнината на българската държава, вещо лице на Софийски градски съд по дела, свързани с филателията, член на Българската филателна академия. Той става оценител на пощенски марки и консултант по изграждане на тематични и максимафилни експонати, както и редактор (или консултант) на 16 книги с филателна тематика.
Любопитна подробност е, че пътешествията му по света го среща с редица известни личности, имащи отношение към филателията, като кралица Елизабет II, краля на Испания Хуан Карлос, принца вна Монако Рение III, папа Йоан Павел II, футболната легенда Пеле, вокалната група АББА, светилата Монсарат Кабайе, Фреди Меркюри и Мадона, първия покорител на връх Еверес Едмънд Хилари, космонавтите Лев Дьомин, Виктор Горбатко, Алексей Леонов, астронавта Ханк Хартсфийлд и много други.
За своята актива дейност Христо Николчев е награден с орден „Кирил и Методий“ – втора степен, с медалите „За заслуги“ на Министерството на транспорта и съобщенията и на Министерството на културата, носител е на значките „Почетен член“ на филателните федерации на Русия, Полша, Чехия, Унгария и Германия, както и на златната значка и почетния медал на Съюза на българските филателисти.
Надяваме се, че Христо Николчев няма да остане извън организационния живот на СБФ след пенсионирането си, защото той носи в сърцето си искрящото пламъче на колекционерството и филателията.
ЕВРОПЕЙСКИ ШАМПИОН ПО ФИЛАТЕЛИЯ ОТ БЪЛГАРИЯ

На 11 март 2017 г. ръководството на Европейската филателна федерация (ФЕПА), на своето заседание в Милано, Италия, присъди единодушно (при 7 номинации) най-голямата си годишна награда „Почетен медал на ФЕПА“ на Христо Николчев за неговия изключителен принос за организираната филателия в Европа. Отличието ще бъде връчено на специална церемония по време на европейската филателна изложба „Финландия 2017“ в град Тампере.
------------------------------
Според Христо Николчев всяко нещо – добро или лошо – има начало и край. Ако перефразираме тази мисъл ще се получи, че всяко нещо, ако се прави с желание, от сърце и целенасочено, то ще има начало и връх...
Началото за филателната дейност на Христо Николчев ще търсим в далечната 1960 г., когато в Перник, заедно с пет свои съученици от Минния техникум и няколко ентусиасти-марколюбители, учредяват филателното дружество в родния му град Перник.
До това време той е прилежен „ученик“ на един от корифеите на българската филателия Симеон Чаръкчиев, който привлича в своя магазин на ул. „Раковски“ любопитния малчуган към марколюбието.
После нещата тръгват сякаш от само себе си. В казармата ръководи кръжок по филателия, участва, макар и скромно, във Втората национална изложба (1968 г.), помага в Организационния комитет на първата в България световна изложба (1969 г.), организира в София първата младежка национална изложба (1969 г.), а през 1971 г. в Будапеща печели първия си медал за участие в световната изложба.
Междувременно вече е назначен за инструктор в Съюза на българските филателисти и като такъв става основоположник и организатор на ежегоднните Прегледи на младежката филателия (1973-2001 г.). През 1971 г. Христо Николчев вече е главен редактор на списание „Млад филателист“ (1971-1985 г.) и член на редколегията на сп. „Филателен преглед“.
През годините става автор на над 300 статии в българския и чуждестранния печат, съавтор е на два учебника по филателия, на четири книги (монографии) и на „Енциклопедичен справочник по филателия“ (1989 г.). Той е съставител на първия Справочник за литература за млади филателисти, издадена в страните – членки на ФИП, (1990 г.) на английски език.
Полага изпит за филателен съдия през 1973 г., което му дава право да бъде стажант в международното жури на световната младежка филателна изложба „Младост’ 74“. Тук той работи в една група с Жози Волф (Люксембург) – бъдещия президент на ФИП, с когото стават приятели до ден-днешен.
След 8 години работи като инструктор, Иван Славков го предлага на конгреса на СБФ през 1976 г. за секретар. Като такъв работи до 1990 г., когато е избран за председател на Съюза на българските филателисти. Отново става секретар на СБФ през 2003 г.
Тези години са особено плодотворни за Христо Николчев. Почти няма национална или регионална проява (а те са над 300), в която да няма негово пряко или косвено участие. Това са години на разгръщане на неговия организаторски талант, умение, целеустременост и желание за всичко, с което се захваща, да бъде подготвено възможно най-добре.
През това време участва в подготовката и провеждането на две световни младежки изложби, на три световни изложби и на две европейски изложби (1999 и 2009). Участва в работата да журитата на 17 световни и европейски изложби и е председател на международните журита на световните изложби у нас през 1984 и 1989 г. и на европейската през 1999 г.
Благодарение на международния си авторитет Христо Николчев е избран за член на ръководството на Младежката комисия на ФИП, а от 1990 до 1992 г. е нейн председател – връх, който друг българин не е покорил в световната филателия. И още. Той е организатор на заседанието и участник в учредяването на на ФЕПА през 1989 г. в София.
Междувременно Христо Николчев става хоноруван преподавател в Нов Български Университет, член на експертния съвет по маркоиздаване, член на комисия за честване на 1300-годишнината на българската държава, вещо лице на Софийски градски съд по дела, свързани с филателията, член на Българската филателна академия. Той става оценител на пощенски марки и консултант по изграждане на тематични и максимафилни експонати, както и редактор (или консултант) на 16 книги с филателна тематика.
Любопитна подробност е, че пътешествията му по света го среща с редица известни личности, имащи отношение към филателията, като кралица Елизабет II, краля на Испания Хуан Карлос, принца вна Монако Рение III, папа Йоан Павел II, футболната легенда Пеле, вокалната група АББА, светилата Монсарат Кабайе, Фреди Меркюри и Мадона, първия покорител на връх Еверес Едмънд Хилари, космонавтите Лев Дьомин, Виктор Горбатко, Алексей Леонов, астронавта Ханк Хартсфийлд и много други.
За своята актива дейност Христо Николчев е награден с орден „Кирил и Методий“ – втора степен, с медалите „За заслуги“ на Министерството на транспорта и съобщенията и на Министерството на културата, носител е на значките „Почетен член“ на филателните федерации на Русия, Полша, Чехия, Унгария и Германия, както и на златната значка и почетния медал на Съюза на българските филателисти.
Надяваме се, че Христо Николчев няма да остане извън организационния живот на СБФ след пенсионирането си, защото той носи в сърцето си искрящото пламъче на колекционерството и филателията.
ЕВРОПЕЙСКИ ШАМПИОН ПО ФИЛАТЕЛИЯ ОТ БЪЛГАРИЯ

На 11 март 2017 г. ръководството на Европейската филателна федерация (ФЕПА), на своето заседание в Милано, Италия, присъди единодушно (при 7 номинации) най-голямата си годишна награда „Почетен медал на ФЕПА“ на Христо Николчев за неговия изключителен принос за организираната филателия в Европа. Отличието ще бъде връчено на специална церемония по време на европейската филателна изложба „Финландия 2017“ в град Тампере.
------------------------------
Според Христо Николчев всяко нещо – добро или лошо – има начало и край. Ако перефразираме тази мисъл ще се получи, че всяко нещо, ако се прави с желание, от сърце и целенасочено, то ще има начало и връх...
Началото за филателната дейност на Христо Николчев ще търсим в далечната 1960 г., когато в Перник, заедно с пет свои съученици от Минния техникум и няколко ентусиасти-марколюбители, учредяват филателното дружество в родния му град Перник.
До това време той е прилежен „ученик“ на един от корифеите на българската филателия Симеон Чаръкчиев, който привлича в своя магазин на ул. „Раковски“ любопитния малчуган към марколюбието.
После нещата тръгват сякаш от само себе си. В казармата ръководи кръжок по филателия, участва, макар и скромно, във Втората национална изложба (1968 г.), помага в Организационния комитет на първата в България световна изложба (1969 г.), организира в София първата младежка национална изложба (1969 г.), а през 1971 г. в Будапеща печели първия си медал за участие в световната изложба.
Междувременно вече е назначен за инструктор в Съюза на българските филателисти и като такъв става основоположник и организатор на ежегоднните Прегледи на младежката филателия (1973-2001 г.). През 1971 г. Христо Николчев вече е главен редактор на списание „Млад филателист“ (1971-1985 г.) и член на редколегията на сп. „Филателен преглед“.
През годините става автор на над 300 статии в българския и чуждестранния печат, съавтор е на два учебника по филателия, на четири книги (монографии) и на „Енциклопедичен справочник по филателия“ (1989 г.). Той е съставител на първия Справочник за литература за млади филателисти, издадена в страните – членки на ФИП, (1990 г.) на английски език.
Полага изпит за филателен съдия през 1973 г., което му дава право да бъде стажант в международното жури на световната младежка филателна изложба „Младост’ 74“. Тук той работи в една група с Жози Волф (Люксембург) – бъдещия президент на ФИП, с когото стават приятели до ден-днешен.
След 8 години работи като инструктор, Иван Славков го предлага на конгреса на СБФ през 1976 г. за секретар. Като такъв работи до 1990 г., когато е избран за председател на Съюза на българските филателисти. Отново става секретар на СБФ през 2003 г.
Тези години са особено плодотворни за Христо Николчев. Почти няма национална или регионална проява (а те са над 300), в която да няма негово пряко или косвено участие. Това са години на разгръщане на неговия организаторски талант, умение, целеустременост и желание за всичко, с което се захваща, да бъде подготвено възможно най-добре.
През това време участва в подготовката и провеждането на две световни младежки изложби, на три световни изложби и на две европейски изложби (1999 и 2009). Участва в работата да журитата на 17 световни и европейски изложби и е председател на международните журита на световните изложби у нас през 1984 и 1989 г. и на европейската през 1999 г.
Благодарение на международния си авторитет Христо Николчев е избран за член на ръководството на Младежката комисия на ФИП, а от 1990 до 1992 г. е нейн председател – връх, който друг българин не е покорил в световната филателия. И още. Той е организатор на заседанието и участник в учредяването на на ФЕПА през 1989 г. в София.
Междувременно Христо Николчев става хоноруван преподавател в Нов Български Университет, член на експертния съвет по маркоиздаване, член на комисия за честване на 1300-годишнината на българската държава, вещо лице на Софийски градски съд по дела, свързани с филателията, член на Българската филателна академия. Той става оценител на пощенски марки и консултант по изграждане на тематични и максимафилни експонати, както и редактор (или консултант) на 16 книги с филателна тематика.
Любопитна подробност е, че пътешествията му по света го среща с редица известни личности, имащи отношение към филателията, като кралица Елизабет II, краля на Испания Хуан Карлос, принца вна Монако Рение III, папа Йоан Павел II, футболната легенда Пеле, вокалната група АББА, светилата Монсарат Кабайе, Фреди Меркюри и Мадона, първия покорител на връх Еверес Едмънд Хилари, космонавтите Лев Дьомин, Виктор Горбатко, Алексей Леонов, астронавта Ханк Хартсфийлд и много други.
За своята актива дейност Христо Николчев е награден с орден „Кирил и Методий“ – втора степен, с медалите „За заслуги“ на Министерството на транспорта и съобщенията и на Министерството на културата, носител е на значките „Почетен член“ на филателните федерации на Русия, Полша, Чехия, Унгария и Германия, както и на златната значка и почетния медал на Съюза на българските филателисти.
Надяваме се, че Христо Николчев няма да остане извън организационния живот на СБФ след пенсионирането си, защото той носи в сърцето си искрящото пламъче на колекционерството и филателията.
ЕВРОПЕЙСКИ ШАМПИОН ПО ФИЛАТЕЛИЯ ОТ БЪЛГАРИЯ

На 11 март 2017 г. ръководството на Европейската филателна федерация (ФЕПА), на своето заседание в Милано, Италия, присъди единодушно (при 7 номинации) най-голямата си годишна награда „Почетен медал на ФЕПА“ на Христо Николчев за неговия изключителен принос за организираната филателия в Европа. Отличието ще бъде връчено на специална церемония по време на европейската филателна изложба „Финландия 2017“ в град Тампере.
------------------------------
Според Христо Николчев всяко нещо – добро или лошо – има начало и край. Ако перефразираме тази мисъл ще се получи, че всяко нещо, ако се прави с желание, от сърце и целенасочено, то ще има начало и връх...
Началото за филателната дейност на Христо Николчев ще търсим в далечната 1960 г., когато в Перник, заедно с пет свои съученици от Минния техникум и няколко ентусиасти-марколюбители, учредяват филателното дружество в родния му град Перник.
До това време той е прилежен „ученик“ на един от корифеите на българската филателия Симеон Чаръкчиев, който привлича в своя магазин на ул. „Раковски“ любопитния малчуган към марколюбието.
После нещата тръгват сякаш от само себе си. В казармата ръководи кръжок по филателия, участва, макар и скромно, във Втората национална изложба (1968 г.), помага в Организационния комитет на първата в България световна изложба (1969 г.), организира в София първата младежка национална изложба (1969 г.), а през 1971 г. в Будапеща печели първия си медал за участие в световната изложба.
Междувременно вече е назначен за инструктор в Съюза на българските филателисти и като такъв става основоположник и организатор на ежегоднните Прегледи на младежката филателия (1973-2001 г.). През 1971 г. Христо Николчев вече е главен редактор на списание „Млад филателист“ (1971-1985 г.) и член на редколегията на сп. „Филателен преглед“.
През годините става автор на над 300 статии в българския и чуждестранния печат, съавтор е на два учебника по филателия, на четири книги (монографии) и на „Енциклопедичен справочник по филателия“ (1989 г.). Той е съставител на първия Справочник за литература за млади филателисти, издадена в страните – членки на ФИП, (1990 г.) на английски език.
Полага изпит за филателен съдия през 1973 г., което му дава право да бъде стажант в международното жури на световната младежка филателна изложба „Младост’ 74“. Тук той работи в една група с Жози Волф (Люксембург) – бъдещия президент на ФИП, с когото стават приятели до ден-днешен.
След 8 години работи като инструктор, Иван Славков го предлага на конгреса на СБФ през 1976 г. за секретар. Като такъв работи до 1990 г., когато е избран за председател на Съюза на българските филателисти. Отново става секретар на СБФ през 2003 г.
Тези години са особено плодотворни за Христо Николчев. Почти няма национална или регионална проява (а те са над 300), в която да няма негово пряко или косвено участие. Това са години на разгръщане на неговия организаторски талант, умение, целеустременост и желание за всичко, с което се захваща, да бъде подготвено възможно най-добре.
През това време участва в подготовката и провеждането на две световни младежки изложби, на три световни изложби и на две европейски изложби (1999 и 2009). Участва в работата да журитата на 17 световни и европейски изложби и е председател на международните журита на световните изложби у нас през 1984 и 1989 г. и на европейската през 1999 г.
Благодарение на международния си авторитет Христо Николчев е избран за член на ръководството на Младежката комисия на ФИП, а от 1990 до 1992 г. е нейн председател – връх, който друг българин не е покорил в световната филателия. И още. Той е организатор на заседанието и участник в учредяването на на ФЕПА през 1989 г. в София.
Междувременно Христо Николчев става хоноруван преподавател в Нов Български Университет, член на експертния съвет по маркоиздаване, член на комисия за честване на 1300-годишнината на българската държава, вещо лице на Софийски градски съд по дела, свързани с филателията, член на Българската филателна академия. Той става оценител на пощенски марки и консултант по изграждане на тематични и максимафилни експонати, както и редактор (или консултант) на 16 книги с филателна тематика.
Любопитна подробност е, че пътешествията му по света го среща с редица известни личности, имащи отношение към филателията, като кралица Елизабет II, краля на Испания Хуан Карлос, принца вна Монако Рение III, папа Йоан Павел II, футболната легенда Пеле, вокалната група АББА, светилата Монсарат Кабайе, Фреди Меркюри и Мадона, първия покорител на връх Еверес Едмънд Хилари, космонавтите Лев Дьомин, Виктор Горбатко, Алексей Леонов, астронавта Ханк Хартсфийлд и много други.
За своята актива дейност Христо Николчев е награден с орден „Кирил и Методий“ – втора степен, с медалите „За заслуги“ на Министерството на транспорта и съобщенията и на Министерството на културата, носител е на значките „Почетен член“ на филателните федерации на Русия, Полша, Чехия, Унгария и Германия, както и на златната значка и почетния медал на Съюза на българските филателисти.
Надяваме се, че Христо Николчев няма да остане извън организационния живот на СБФ след пенсионирането си, защото той носи в сърцето си искрящото пламъче на колекционерството и филателията.
ЕВРОПЕЙСКИ ШАМПИОН ПО ФИЛАТЕЛИЯ ОТ БЪЛГАРИЯ

На 11 март 2017 г. ръководството на Европейската филателна федерация (ФЕПА), на своето заседание в Милано, Италия, присъди единодушно (при 7 номинации) най-голямата си годишна награда „Почетен медал на ФЕПА“ на Христо Николчев за неговия изключителен принос за организираната филателия в Европа. Отличието ще бъде връчено на специална церемония по време на европейската филателна изложба „Финландия 2017“ в град Тампере.
------------------------------
Според Христо Николчев всяко нещо – добро или лошо – има начало и край. Ако перефразираме тази мисъл ще се получи, че всяко нещо, ако се прави с желание, от сърце и целенасочено, то ще има начало и връх...
Началото за филателната дейност на Христо Николчев ще търсим в далечната 1960 г., когато в Перник, заедно с пет свои съученици от Минния техникум и няколко ентусиасти-марколюбители, учредяват филателното дружество в родния му град Перник.
До това време той е прилежен „ученик“ на един от корифеите на българската филателия Симеон Чаръкчиев, който привлича в своя магазин на ул. „Раковски“ любопитния малчуган към марколюбието.
После нещата тръгват сякаш от само себе си. В казармата ръководи кръжок по филателия, участва, макар и скромно, във Втората национална изложба (1968 г.), помага в Организационния комитет на първата в България световна изложба (1969 г.), организира в София първата младежка национална изложба (1969 г.), а през 1971 г. в Будапеща печели първия си медал за участие в световната изложба.
Междувременно вече е назначен за инструктор в Съюза на българските филателисти и като такъв става основоположник и организатор на ежегоднните Прегледи на младежката филателия (1973-2001 г.). През 1971 г. Христо Николчев вече е главен редактор на списание „Млад филателист“ (1971-1985 г.) и член на редколегията на сп. „Филателен преглед“.
През годините става автор на над 300 статии в българския и чуждестранния печат, съавтор е на два учебника по филателия, на четири книги (монографии) и на „Енциклопедичен справочник по филателия“ (1989 г.). Той е съставител на първия Справочник за литература за млади филателисти, издадена в страните – членки на ФИП, (1990 г.) на английски език.
Полага изпит за филателен съдия през 1973 г., което му дава право да бъде стажант в международното жури на световната младежка филателна изложба „Младост’ 74“. Тук той работи в една група с Жози Волф (Люксембург) – бъдещия президент на ФИП, с когото стават приятели до ден-днешен.
След 8 години работи като инструктор, Иван Славков го предлага на конгреса на СБФ през 1976 г. за секретар. Като такъв работи до 1990 г., когато е избран за председател на Съюза на българските филателисти. Отново става секретар на СБФ през 2003 г.
Тези години са особено плодотворни за Христо Николчев. Почти няма национална или регионална проява (а те са над 300), в която да няма негово пряко или косвено участие. Това са години на разгръщане на неговия организаторски талант, умение, целеустременост и желание за всичко, с което се захваща, да бъде подготвено възможно най-добре.
През това време участва в подготовката и провеждането на две световни младежки изложби, на три световни изложби и на две европейски изложби (1999 и 2009). Участва в работата да журитата на 17 световни и европейски изложби и е председател на международните журита на световните изложби у нас през 1984 и 1989 г. и на европейската през 1999 г.
Благодарение на международния си авторитет Христо Николчев е избран за член на ръководството на Младежката комисия на ФИП, а от 1990 до 1992 г. е нейн председател – връх, който друг българин не е покорил в световната филателия. И още. Той е организатор на заседанието и участник в учредяването на на ФЕПА през 1989 г. в София.
Междувременно Христо Николчев става хоноруван преподавател в Нов Български Университет, член на експертния съвет по маркоиздаване, член на комисия за честване на 1300-годишнината на българската държава, вещо лице на Софийски градски съд по дела, свързани с филателията, член на Българската филателна академия. Той става оценител на пощенски марки и консултант по изграждане на тематични и максимафилни експонати, както и редактор (или консултант) на 16 книги с филателна тематика.
Любопитна подробност е, че пътешествията му по света го среща с редица известни личности, имащи отношение към филателията, като кралица Елизабет II, краля на Испания Хуан Карлос, принца вна Монако Рение III, папа Йоан Павел II, футболната легенда Пеле, вокалната група АББА, светилата Монсарат Кабайе, Фреди Меркюри и Мадона, първия покорител на връх Еверес Едмънд Хилари, космонавтите Лев Дьомин, Виктор Горбатко, Алексей Леонов, астронавта Ханк Хартсфийлд и много други.
За своята актива дейност Христо Николчев е награден с орден „Кирил и Методий“ – втора степен, с медалите „За заслуги“ на Министерството на транспорта и съобщенията и на Министерството на културата, носител е на значките „Почетен член“ на филателните федерации на Русия, Полша, Чехия, Унгария и Германия, както и на златната значка и почетния медал на Съюза на българските филателисти.
Надяваме се, че Христо Николчев няма да остане извън организационния живот на СБФ след пенсионирането си, защото той носи в сърцето си искрящото пламъче на колекционерството и филателията.
ЕВРОПЕЙСКИ ШАМПИОН ПО ФИЛАТЕЛИЯ ОТ БЪЛГАРИЯ

На 11 март 2017 г. ръководството на Европейската филателна федерация (ФЕПА), на своето заседание в Милано, Италия, присъди единодушно (при 7 номинации) най-голямата си годишна награда „Почетен медал на ФЕПА“ на Христо Николчев за неговия изключителен принос за организираната филателия в Европа. Отличието ще бъде връчено на специална церемония по време на европейската филателна изложба „Финландия 2017“ в град Тампере.
------------------------------
Според Христо Николчев всяко нещо – добро или лошо – има начало и край. Ако перефразираме тази мисъл ще се получи, че всяко нещо, ако се прави с желание, от сърце и целенасочено, то ще има начало и връх...
Началото за филателната дейност на Христо Николчев ще търсим в далечната 1960 г., когато в Перник, заедно с пет свои съученици от Минния техникум и няколко ентусиасти-марколюбители, учредяват филателното дружество в родния му град Перник.
До това време той е прилежен „ученик“ на един от корифеите на българската филателия Симеон Чаръкчиев, който привлича в своя магазин на ул. „Раковски“ любопитния малчуган към марколюбието.
После нещата тръгват сякаш от само себе си. В казармата ръководи кръжок по филателия, участва, макар и скромно, във Втората национална изложба (1968 г.), помага в Организационния комитет на първата в България световна изложба (1969 г.), организира в София първата младежка национална изложба (1969 г.), а през 1971 г. в Будапеща печели първия си медал за участие в световната изложба.
Междувременно вече е назначен за инструктор в Съюза на българските филателисти и като такъв става основоположник и организатор на ежегоднните Прегледи на младежката филателия (1973-2001 г.). През 1971 г. Христо Николчев вече е главен редактор на списание „Млад филателист“ (1971-1985 г.) и член на редколегията на сп. „Филателен преглед“.
През годините става автор на над 300 статии в българския и чуждестранния печат, съавтор е на два учебника по филателия, на четири книги (монографии) и на „Енциклопедичен справочник по филателия“ (1989 г.). Той е съставител на първия Справочник за литература за млади филателисти, издадена в страните – членки на ФИП, (1990 г.) на английски език.
Полага изпит за филателен съдия през 1973 г., което му дава право да бъде стажант в международното жури на световната младежка филателна изложба „Младост’ 74“. Тук той работи в една група с Жози Волф (Люксембург) – бъдещия президент на ФИП, с когото стават приятели до ден-днешен.
След 8 години работи като инструктор, Иван Славков го предлага на конгреса на СБФ през 1976 г. за секретар. Като такъв работи до 1990 г., когато е избран за председател на Съюза на българските филателисти. Отново става секретар на СБФ през 2003 г.
Тези години са особено плодотворни за Христо Николчев. Почти няма национална или регионална проява (а те са над 300), в която да няма негово пряко или косвено участие. Това са години на разгръщане на неговия организаторски талант, умение, целеустременост и желание за всичко, с което се захваща, да бъде подготвено възможно най-добре.
През това време участва в подготовката и провеждането на две световни младежки изложби, на три световни изложби и на две европейски изложби (1999 и 2009). Участва в работата да журитата на 17 световни и европейски изложби и е председател на международните журита на световните изложби у нас през 1984 и 1989 г. и на европейската през 1999 г.
Благодарение на международния си авторитет Христо Николчев е избран за член на ръководството на Младежката комисия на ФИП, а от 1990 до 1992 г. е нейн председател – връх, който друг българин не е покорил в световната филателия. И още. Той е организатор на заседанието и участник в учредяването на на ФЕПА през 1989 г. в София.
Междувременно Христо Николчев става хоноруван преподавател в Нов Български Университет, член на експертния съвет по маркоиздаване, член на комисия за честване на 1300-годишнината на българската държава, вещо лице на Софийски градски съд по дела, свързани с филателията, член на Българската филателна академия. Той става оценител на пощенски марки и консултант по изграждане на тематични и максимафилни експонати, както и редактор (или консултант) на 16 книги с филателна тематика.
Любопитна подробност е, че пътешествията му по света го среща с редица известни личности, имащи отношение към филателията, като кралица Елизабет II, краля на Испания Хуан Карлос, принца вна Монако Рение III, папа Йоан Павел II, футболната легенда Пеле, вокалната група АББА, светилата Монсарат Кабайе, Фреди Меркюри и Мадона, първия покорител на връх Еверес Едмънд Хилари, космонавтите Лев Дьомин, Виктор Горбатко, Алексей Леонов, астронавта Ханк Хартсфийлд и много други.
За своята актива дейност Христо Николчев е награден с орден „Кирил и Методий“ – втора степен, с медалите „За заслуги“ на Министерството на транспорта и съобщенията и на Министерството на културата, носител е на значките „Почетен член“ на филателните фед

НАЦИОНАЛНА ФИЛАТЕЛНА ИЗЛОЖБА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВМЕСТО В ПЛОВДИВ

20.11.2014

Това реши Управителния съвет на Съюза на българските филателисти на последното си заседания.

Партньори: Тангра7