ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015

06.11.2015

 ДОКЛАД НА ЖУРИТО ЗА НАЦИОНАЛНАТА ФИЛАТЕЛНА ИЗЛОЖБА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015

 

Международното жури на НАЦИОНАЛНАТАФИЛАТЕЛНАИЗЛОЖБА, състояла се във Велико Търново от 05 до 08 ноември 2015 г.,в състав :
ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван КОСТОВ – София
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бончо БОНЕВ - София
СЕКРЕТАР: арх. Лазар ЛАЗАРОВ - Плевен
ЧЛЕНОВЕ: Корай ОЗАЛП - Турция, проф. Никола МАДЖАРОВ - София
има удоволствието да ви представи своя доклад.
Преди всичко журито желае да благодари на:
- Община Велико Търново за включването на изложбата в националните чествания за 830-годишнината от въстанието на Петър и Асен и възобновяването на българската държава.
- Министерството на Транспорта, информационните технологии и съобщениятаи Български Пощи ЕАД, които оказаха голяма подкрепа за успеха на изложбата.
- На Съюза на българските филателисти за неговите успехи в развитието на филателията и продължаването на традицията на организираната изложбена дейност.
- На изложителите за представяне разнообразен филателен материал, който да предизвика интерес и одобрение на посетителите.
- На участниците в конкурсните класове за представяне на техните забележителни експонати.
- На участниците в Извънконкурсен клас (Поканени експонати).
- На организационния комитет за създаването на отлични условия за работа на международното жури.

Журито предлага на организационния комитет да награди с почетен медал и диплома поканените експонати с изключение на този от националния конкурс за детски рисунки.

Журито реши експонатът на Спас Панчев „Пощенските служби в България преди Освобождението/1840-1879 г./ да бъде изваден от конкурсния клас „Пощенска история” и включен към поканените експонати, тъй като този експонат е носител на големи златни медали от европейски изложби и на голямата награда на „Балканфила-2010”, като предлага на организационния комитет да награди с предметна награда и диплома за участие. Същото решение се отнася до експоната „Приказки“ на Виктория Христова. Младата дама е на възраст, под необходимата за участие във филателна изложба.

Решенията на журито се вземаха единодушно.


КЛАС ПОКАНЕНИ ЕКСПОНАТИ

Изложител Заглавие на експоната Табла Точки Медал Специална
награда
1. БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД Пощенските марки на България /2013-2015 г./ 2
2. Г-н Симеон
САКСКОБУРГГОТСКИ
почетен председател на Съюза на българските филателисти Фрагмент от колекцията „Българските царе, отразени в пощенските марки” 2
3. Спас ПАНЧЕВ
София
Пощенските служби в България преди Освобождението
/1840-1879 г./ 8
4. Национален конкурс за ДЕТСКИ РИСУНКИ Моят детски свят – проекти на пощенски марки 2
5. Иван ПАНАЙОТОВ,
Велико Търново Велико Търново – изгледи в старите пощенски картички 5
6. Анонимен ИЗЛОЖИТЕЛ 175 години от ПЪРВАТА ПОЩЕНСКА МАРКА В СВЕТА „ЧЕРНОТО ПЕНИ” -1840 г. -
7. Виктория ХРИСТОВА
Велико Търново Детски приказки 1

I. КЛАС „1 ТАБЛО”

1. Никола НИКОЛОВ,
София Микеланджело Буонароти 1 75 В
2. Тотю КАРАСТОЙКОВ, София Пчели 1 72 ГС
3. Ованес КИРАЗЯН,
София Дневни грабливи птици 1 70 ГС
4. Божидар МЕЗЕВ,
Силистра Българската живопис 1 62 ПБ
5. Георги МЕЗЕВ,
Силистра Български църкви и манастири
1 70 ГС
6. Деян НИКОЛОВСКИ
с.Гложене,обл. Ловешка Източна Румелия и
Южна България
1 80 ГВ Сп. Н

7. Елена БОЯДЖИЕВА
Горна Оряховица 110 години български
съобщения в Северна България
1 54 Д
8. Стоян БОЯДЖИЕВ
Горна Оряховица Цензурата в 4-та преславска дивизионна област
1 75 В
9. Георги Дечев
София Фрагмент от пощенската история
на Нова Загора 1 73 Г С
10. Георги Дечев
София Ранна употреба на
надпечатките от 1962 г. 1 74 Г С
11. Цанко БОЯДЖИЕВ
Горна Оряховица Жената в картините на
световните майстори
1 68 С

II. МЛАДЕЖКИ КЛАС

1. Емилия СТЕФАНОВА
Пловдив Пеперудите-
летящата красота 5 72 Г С
2. Евелина МИХАЙЛОВА
София България – специални пощенски услуги /1879-1946/ 4 88 З С Н

III. ТЕМАТИЧНА ФИЛАТЕЛИЯ

1. Николай Пенев
Варна История на английския футбол 5 85 З
2. Тончо Демирев
Велико Търново Шахмат 5 75 В Сп.Н за мат.
3. Никола Николов
София Изкуството през
Италианския Ренесанс 5 75 В
4. Цветелина Костадинова
София На конете – с любов 5
83 ГВ
5. Радостина Мутафчиева
Велико Търново Силата и просветлението на човешкия род 5 77 В

IV. ПОЩЕНСКА ИСТОРИЯ

1. Орлин ТОДОРОВ
Дупница
Селската поща в България 5 83 Г В
2. Людмила БЪРНЕВА
София
Царската поща в България
/1887-1946 г./ 5 83 Г В
3. Николай Пенев
Варна Българските дворцови пощенски печати /1890-1946 г./ 5 80 Г В

V. ТРАДИЦИОННА ФИЛАТЕЛИЯ

1. Спас ПАНЧЕВ
София Източна Румелия и Южна България 5 90 З С Н
2.Орлин ТОДОРОВ
Дупница България – Малък лъв /1889-1901 г./ 8 90 З С Н
3.Франсис АМБРУС
Румъния Българските гербови марки 5 83 Г В


ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван КОСТОВ – София
ЗАМ.- ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бончо БОНЕВ - София
СЕКРЕТАР: арх. Лазар ЛАЗАРОВ - Плевен
ЧЛЕНОВЕ: Корай ОЗАЛП - Турция,
проф. Никола МАДЖАРОВ - София

06.11.2015 В. Търново

 

« назад към Изложби

Партньори: Тангра7