ЕКСПОНАТИ „1 ТАБЛО“ – ОТНОВО НА МОДА

21.10.2016

  ЕКСПОНАТИ „1 ТАБЛО“ – ОТНОВО НА МОДА

 

    От 21 до 23 октомври 2016 г. в Пловдив се проведе националният преглед на експонати „1 табло“, включен в рамките на програмата на БУЛКОЛЕКТО 2016. В секретариата на Съюза на българските филателисти са получени запитванията, относно подготовката на нови експонати в този клас. Затова отново се връщаме към основните изисквания към тези експонати...

 

    През последните няколко години и проведените у нас изложби показаха интересна тенденция към участието на българските филателисти с експонати “1 табло”. Така беше и на националната изложба „Велико Търново 2016“, и на националните прегледи за експонати „1 табло“ през 2011 и 2012 година . Оказа се, че състезателното чувство се е запазило у мнозина наши филателисти, въпреки намалените им финансови възможности, и желанието им за изява на изложби е голямо.
    Днес наистина е по-лесно да направиш експонат на 1 табло, отколкото на 5 табла. Но в никакъв случай не е така елементарно, както смятат някои: купуваш 32 карти-максимум, пощенски карти или пликове, слагаш ги върху 16 листове, малко надписи и готово - само чакаш да ти дадат златния медал...
   Всъщност изграждането на експонат “1 табло” започва още с определянето на темата или обекта за изследване.    Винаги съм твърдял, че всяка тема или обект има предварителен лимит за медал на изложбите, напр. “Пеперуди” - максимумът е сребро, “Творчеството на Пикасо” - максимумът е вермей, “Олимпийски игри” (въобще) - голям сребърен, “Печатите на родния ми град” - максимум голям сребърен, “Първа Балканиада” - максимум вермей и т. н. Затова трябва много добре да преценим какви и колко материали имаме и още колко трябва да купим и на какви цени, и дали медалът от изложбата ще ни удовлетвори...
    Леко дискусионен е въпросът със заглавния лист и листа със съдържанието (плана). Има автори, които предлагат на първия лист да се сложи заглавието, а на втория - плана, както се прави на експонатите от другите класове.         Опитът показва, че тези елементи трябва добре да разположим на горната половина на първия лист и после много рационално да помислим как да използваме всичките 16 листове. И в никакъв случай не бива да вадим тези 16 листове от основната си сбирка и да ги даваме за участие в изложба. Това определено се счита за груба грешка. Защото експонатът”1 табло” трябва да бъде едно завършено цяло, а не част от него.
    В експонатите от тази категория не бива да се слагат карти-максимум (това е позволено само за тези, които изцяло са изградени с тях), картички с изгледи, винетки и други нефилателни материали (това е допустимо за “Отворен клас”).
Журито държи за разработката и по-малко за значението на експонатите, както и за филателните знания и личните изследвания. За тези критерии се дават повече от половината точки. Но тук има редица “клопки” - как ще разработиш експоната си така, че да уплътниш с материали и смислен текст всичките листове, как да ги балансираш и как да проличи личното отношение към това, което представяш...
Смесването на чисти и клеймовани марки на един лист също не е желателно. Надписите с компютър са за предпочитане вместо лентичките с текст. Внимание следва да се отдели на красивото подреждане на материалите, както и на тяхното качество.
    В интернет-страницата на ФИП всеки изложител може да се запознае със Специалния правилник за оценка и изграждане на експонати от конкурсния клас “1 табло”.


Христо Николчев


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА
ЕКСПОНАТИ “1 ТАБЛО”

I. ТРАДИЦИОННА ФИЛАТЕЛИЯ

1. Разработка и значение 30 т.
2. Филателни познания, персонални изследвания 35 т.
3. Състояние и рядкост на материала 30 т.
4. Представяне (общо) 5 т.

Всичко: 100 т.

II.ТЕМАТИЧНА ФИЛАТЕЛИЯ

1. Разработка и значение 35 т.
а) заглавие и план
б) развитие на темата
в) творчество и новаторство

2. Познания, изследване 30 т.
а) филателни и тематични изследвания

3. Състояние и рядкост 30 т.

4. Представяне 5 т.

Всичко: 100 т.

 

« назад към Изложби

Партньори: Тангра7