Спас ПАНЧЕВ - Председател на Съюза на българските филателисти

  • Спас ПанчевСпас Панчев

Роден на 8 февруари 1950 г.

Завършил е ВХТИ – София.

Има икономическа преквалификация.

Председател на БЗНС “Александър Стамболийски”.

Бил е началник-управление на Комитета по туризма при МС, генерален директор на “Техноимпекс”, зам.-министър на отбраната.

Депутат от Коалиция за България в 41-то Народно събрание.


Изложбена дейност

 Участва във филателни изложби от 1981 г.
 Най-висока получена награда: Голямата награда в Националния клас и голям златен медал на европейската филателна изложба БЪЛГАРИЯ 2009.

Изложбени експонати

  • “Пощенските служби в България преди Освобождението (1840-1879 г.)” – голям златен медал на европейската филателна изложба БЪЛГАРИЯ 2009.
  • “България – пощенските карти “Голям лъв” и техните издания от 1879 до 1889 г.” – вермей медал на световната филателна изложба EFIRO’ 08 (Румъния).
  • “Източна Румелия” – едно табло – вермей медал на европейската филателна изложба
    БЪЛГАРИЯ 2009.

Публикации

  • Различни статии за пощенската история на България, публикувани в сп. “Филателен преглед” и годишника на Филателната академия при СБФ (НИЦФ).


Спас Панчев е почетен член на Европейската филателна академия /2009 г./

Партньори: Тангра7